Tháng 1, thu hút vốn FDI đạt trên 8 triệu USD

.

ĐNO - Từ ngày 1 đến 31-1, thành phố thu hút được 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn cấp mới 8,7 triệu USD, tăng 13,37 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, còn có 1 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 30 triệu USD, tăng hơn 17 lần so với cùng kỳ; có 18 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn đăng ký mua 8,41 triệu USD, tăng hơn 17,23 lần so với cùng kỳ.

Hiện thành phố có 700 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 3,02 tỷ USD.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.