Khám sức khỏe định kỳ lái xe để ngăn chặn việc có sử dụng ma túy

.

ĐNO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe trên địa bàn thành phố.

Đây là việc thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLB-BTT-BGTVT ngày 21-8-2015 của liên Bộ Y tế và Giao thông vận tải về nội dung quy định tiêu chuẩn của người lái xe.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người lái xe cần nghiêm tức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe theo quy định pháp luật và có chế tài xử lý khi không thực hiện thường xuyên công tác này.

Qua đây, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do người lái xe không bảo đảm sức khỏe theo quy định gây ra, đặc biệt người lái xe có sử dụng ma túy.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.