Thu hồi tài nguyên cát qua nạo vét sông Cổ Cò

.

Ngày 11-4, Sở Xây dựng cho biết, UBND thành phố ban hành văn bản thu hồi cát thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò và các hạng mục liên quan.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp đơn vị tư vấn căn cứ vị trí, khối lượng cát dự kiến thu hồi trong phạm vi dự án, lập khái toán chi phí thu hồi (khai thác, tập kết, vận chuyển...) để giảm trừ vào tổng mức đầu tư của dự án, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khơi thông sông Cổ Cò làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các bên liên quan căn cứ nhu cầu của các nhà đầu tư dự án lân cận để tổ chức thực hiện việc thu hồi cát theo hình thức xã hội hóa nhằm tiết kiệm kinh phí. Trình tự, thủ tục về việc thu hồi cát nạo vét thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò thực hiện theo đúng các quy định hiện hành trong quá trình triển khai dự án.

CẨM KIM

;
;
.
.
.
.
.