Tuyển chọn doanh nghiệp Việt tham gia kết nối phát triển thị trường quốc tế

.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa cho biết, thực hiện dự án thí điểm phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho doanh nghiệp  (DN) nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (iStart), Hội đồng nhà đầu tư sẽ chọn những DN) xuất sắc nhất để chuyên nghiệp hóa, kết nối đầu tư và phát triển ra thị trường quốc tế.

iStart là chương trình tăng tốc DN dựa trên nền tảng hệ sinh thái của iBosses, do Bộ KH&ĐT cùng iBosses Việt Nam phối hợp thực hiện. Đến với iStart, các DN trải qua 4 vòng tuyển chọn.

Vòng một (tiếp nhận và thẩm định), 1.000 đại diện DN cả nước sẽ được chọn lọc để tham gia training camp diễn ra trong vòng 2 ngày tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thông qua các hoạt động đào tạo, hội đồng thẩm định sẽ chọn ra 100 DN phù hợp nhất để tiếp tục tham gia chương trình.

Vòng hai (thiết lập và giám sát), các DN trải qua chương trình đào tạo online theo chuẩn quốc tế Ibosses, kết hợp với 6 ngày đào tạo offline cùng các chuyên gia quốc tế hàng đầu về quản trị DN, công nghệ, kinh doanh tiếp thị và kế toán tài chính trong kỷ nguyên số; đồng thời, được huấn luyện trực tiếp về cách lập đề án kinh doanh. iStart sẽ tiến hành thẩm định và chọn ra 40 DN bước vào vòng tiếp theo.

Vòng ba (huấn luyện lãnh đạo) sẽ hướng trực tiếp đến cá nhân lãnh đạo các công ty. Tại đây, chủ DN trải qua 6 tháng huấn luyện với cố vấn chuyên sâu thích ứng kịp thời với môi trường công nghệ số 4.0 và được hội đồng thẩm định đánh giá và gửi báo cáo tới các nhà đầu tư.

Vòng bốn (kết nối đầu tư), các DN sẽ tham gia một hoạt động có tên gọi I-start Pitching day và thực hiện các bài thuyết trình giới thiệu về mình trước các nhà đầu tư. Dựa trên phần trình bày và các bản báo cáo về DN và lãnh đạo, Hội đồng nhà đầu tư sẽ chọn ra 25 DN xuất sắc nhất để chuyên nghiệp hóa, kết nối đầu tư và phát triển ra thị trường quốc tế.

DIỆP NHƯ

;
;
.
.
.
.
.