Hướng đến môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng

.

Sáng 9-5, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề  “Đà Nẵng - điểm đến của các nhà đầu tư”.

Tại buổi đối thoại, đại diện các đơn vị đã trả lời các câu hỏi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về tình hình thu hút đầu tư của thành phố từ đầu năm đến nay, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như mục tiêu xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng để Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời, đại diện các đơn vị nêu lên 4 hạn chế chủ yếu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay tại thành phố, gồm: quy mô vốn nhỏ; việc chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện của một số dự án còn chậm so với tiến độ cam kết; tác động liên kết và lan tỏa công nghệ của khu vực đầu tư nước ngoài đến khu vực doanh nghiệp trong nước chưa cao; một số dự án đầu tư nước ngoài hoạt động kém hiệu quả…

Để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư hiệu quả hơn, thành phố chủ trương 5 nhóm giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; chuẩn bị thủ tục, xúc tiến các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ một cách hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh gọn, kịp thời
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến nay, thành phố có 323 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 97.699,6 tỷ đồng và 716 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,35 tỷ USD.

Trong quý 1, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.023 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 5.387 tỷ đồng; tăng 16,9% về số doanh nghiệp và tăng 38,7% về số vốn so với cùng kỳ 2018. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 27.577 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 169.556 tỷ đồng. Cũng trong quý này, thành phố đã thu hút được 7 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư 193 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao, vốn đầu tư 170 triệu USD.

KHÁNH HÒA


 

;
;
.
.
.
.
.