Công bố đơn giá đất đồi san lấp mặt bằng dự án

.

ĐNO - Ngày 5-6, Sở Xây dựng công bố đơn giá đất đồi làm cơ sở tính giá trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá cơ sở ban đầu tại mỏ là 31.600 đồng/m3.

Giá đất đồi sẽ đưa vào danh mục công bố giá vật liệu xây dựng hằng quý trên địa bàn thành phố
Giá đất đồi sẽ đưa vào danh mục công bố giá vật liệu xây dựng hằng quý trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng cho biết, việc công bố đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố đến các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án; đơn vị tư vấn thiết kế; nhà thầu thi công để kịp thời được biết và áp dụng. Cụ thể, đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1-6-2019 đối với từng trường hợp cự ly vận chuyển đến chân công trình bằng hoặc dưới 24 km, thì đơn giá đất tại mỏ là 31.600 đồng/m3 và đơn giá vận chuyển đất đến chân công trình tại thành phố là 3.200 đồng/1km/m3. Đơn giá đã bao gồm các khoản phí, thuế theo quy định.

Trường hợp cự ly vận chuyển đến chân công trình trên 24 km, đơn giá đất đồi tính theo đơn giá đến chân công trình tại thành phố Đà Nẵng là 110.000 đồng/m3 đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí theo quy định.

Bắt đầu từ quý 2-2019, đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố sẽ niêm yết vào Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hằng quý do Sở Xây dựng ban hành.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.