Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 20-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp nghe Liên doanh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty Tư vấn Surbana Jurong (đơn vị tư vấn) báo cáo về thiết kế chiến lược phát triển kinh tế để xem xét, sửa đổi quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để công bố tại chương trình
Việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để công bố tại chương trình "Tọa đàm Mùa xuân 2020".

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày và phản biện, góp ý của lãnh đạo các sở, ngành và chuyên gia kinh tế, đặc biệt là các nội dung nêu trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các sở, ban, ngành gửi nội dung bổ sung, điều chỉnh, góp ý bằng văn bản đến đơn vị tư vấn; đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, chọn lọc những đặc điểm của Đà Nẵng và nắm bắt các xu thế phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng đạt các mục tiêu như Nghị quyết số 43-NQ/TW đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị đơn vị tư vấn có những buổi làm việc tiếp theo với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai việc lập chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như đồ án quy hoạch tổng thể, để có thể phê duyệt vào cuối tháng 2-2020 và công bố vào “Tọa đàm Mùa xuân 2020”.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng giao Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, kịch bản của chương trình “Tọa đàm Mùa xuân 2020” với 3 nội dung: công bố quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, giao lưu và kết nối các thành phố trên thế giới có mối quan hệ với Đà Nẵng, công bố các dự án đầu tư.

Các nội dung này rất quan trọng nên Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố có đề xuất, báo cáo UBND thành phố và Ban Cán sự Đảng UBND thành phố để chỉ đạo các sở, ngành phối hợp thực hiện kịp thời để sự kiện “Tọa đàm Mùa xuân 2020” thành công.   

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.