Lần đầu tiên công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam

.

Cuốn sách đưa ra cái nhìn toàn cảnh về doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018, về cả số lượng và chất lượng theo từng lĩnh vực, địa phương nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành.

Còn nhiều khó khăn để đạt mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN
Còn nhiều khó khăn để đạt mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Tại lễ công bố Sách trắng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo phát triển doanh nghiệp (DN). Không chỉ DN nhà nước mà DN của mọi thành phần kinh tế, thuộc mọi ngành, lĩnh vực khác nhau. Đã từ lâu, Thủ tướng Chính phủ mong muốn có một bộ cơ sở dữ liệu cập nhật kịp thời, nhất quán giữa các cơ quan thuộc Chính phủ về tình hình phát triển DN. Đây là cơ sở ra đời Sách trắng DN Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, các bộ chỉ số của cuốn sách chỉ ra phân bổ DN ở đâu, tốc độ tăng thế nào, điều này giúp chính các địa phương và Chính phủ nắm bắt được. Chẳng hạn, Hà Nội có số lượng DN lớn thứ 2 cả nước (chỉ sau TP Hồ Chí Minh) nhưng tốc độ tăng DN lại thấp, do đó Hà Nội sẽ phải có những sự điều chỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Tổng cục Thống kê cần có so sánh số lượng DN trên 1.000 dân của Việt Nam với các nước trên thế giới như thế nào.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành, cơ quan quản lý sử dụng các số liệu của Sách trắng để phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, đánh giá đúng thực trạng DN trong ngành mình với mục tiêu đạt được 1 triệu DN vào năm 2020; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật phục vụ cho sự phát triển bền vững DN. Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nâng cao chất lượng thông tin trong Sách trắng DN hằng năm.

Nội dung Sách trắng DN Việt Nam 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2018, gồm 4 phần: Bối cảnh phát triển DN năm 2018; Tổng quan phát triển DN Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018; Các giải pháp phát triển DN và Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018. Đồng thời, Sách trắng DN Việt Nam năm 2019 cũng tôn vinh những DN có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế của cả nước và các địa phương.

Tại thời điểm ngày 31-12-2018, số DN đang hoạt động trên cả nước đã đạt tới con số 714.755 DN, đặc biệt số lượng DN thành lập mới đã tăng nhanh trong thời gian qua. Ba năm qua, số DN thành lập mới mỗi năm đều trên 100 nghìn DN, cao nhất từ trước đến nay (năm 2016 có 110.100 DN; năm 2017 có 126.859 DN và năm 2018 có 131.275 DN).

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển DN cả nước và các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã biên soạn và công bố “Sách trắng DN Việt Nam” thường niên. Đây là lần đầu tiên, Sách trắng DN Việt Nam được biên soạn và công bố.

Theo Báo Tin tức

 

;
;
.
.
.
.
.