Mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

.

Chiều 24-7, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, hỗ trợ phát triển kinh tế ở mức hợp lý; tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm ngăn chặn, cảnh báo sớm các khả năng phát sinh; phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, mở rộng tín dụng góp phần hạn chế tín dụng đen; tiếp tục thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu…

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến 30-6, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt hơn 129.000 tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2018, trong đó 27/56 TCTD có nguồn vốn huy động tăng so với cuối năm 2018; dư nợ cho vay đạt hơn 168.000 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cuối năm 2018.

Hiện còn 14 TCTD chưa hoàn thành việc thực hiện kiến nghị của năm 2018 trở về trước, trong đó có 1 kiến nghị kéo dài 5 năm (từ 2014). Từ đầu năm 2019 đến nay, NHNN thành phố đã có 31 công văn theo dõi và đôn đốc các TCTD thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.