Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu: Đến 30-6, tổng dư nợ đạt 348,2 tỷ đồng

.

Chiều 10-7, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Về công tác tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo cho biết, tổng thu lãi 6 tháng của NHCSXH quận Liên Chiểu hơn 11,5 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt gần 99%; tổng chi phí hơn 9,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 348 tỷ đồng, hoàn thành 99,56% kế hoạch tín dụng năm 2019. Trong đó, tổng dư nợ các chương trình tín dụng từ nguồn vốn địa phương hơn 116 tỷ đồng, chiếm 33,39% tổng dư nợ. Qua đánh giá, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách phường đạt chất lượng tốt 5/5 phường.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, NHCSXH quận cho vay hơn 16.000 lượt với số tiền hơn 548 tỷ đồng; tổng dư nợ từ 158,4 tỷ đồng (năm 2014) đến 30-6-2019 đạt 348,2 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại quận đã giúp 7.000 hộ thoát nghèo, hơn 1.800 hộ thoát cận nghèo; gần 5.000 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; giúp trên 3.200 học sinh, sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.