Nhận diện kiến trúc cao tầng ven biển đối với đô thị Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 4- 7, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) và Hội Kiến trúc sư (KTS) thành phố tổ chức tọa đàm “Kiến trúc cao tầng ven biển” với mục tiêu nhận diện "Không gian cảnh quan và kiến trúc đô thị ven biển - Tầm nhìn và giải pháp" để Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại theo Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến măm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Buổi tọa đàm thu hút và nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực kiến trúc - quy hoạch, cảnh quan môi trường.

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.
GSTS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.

Các ý kiến tại tọa đàm đặt vấn đề: Thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và là thành phố biển đáng sống đẳng cấp khu vực châu Á.

Do vậy, bên cạnh việc nêu những kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển không gian kiến trúc đô thị ven sông - biển, các ý kiến cũng trao đổi những định hướng giải pháp phù hợp với Đà Nẵng.

Với định hướng này, các chuyên gia và KTS trong và ngoài nước tập trung trao đổi các nội dung về phát triển kiến trúc cao tầng, ngay cả đối với đô thị biển, là xu hướng tất yếu trên thế giới.

Thiết kế kiến trúc cao tầng phải được coi là thành tố trong nguồn tài nguyên phát triển đô thị cho Đà Nẵng như: đất, sông, biển, cảnh quan để phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển đô thị Đà Nẵng.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.