Sử dụng hóa đơn điện tử tại Cảng Đà Nẵng và máy POS tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

.

Ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bắt buộc tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1-1-2020.

Hiện nay, Cảng Đà Nẵng đã áp dụng hình thức phát hành hóa đơn điện tử có xác thực bằng chữ ký số tại Phòng Tài chính Kế toán Cảng Đà Nẵng. Cụ thể, đối với dịch vụ nâng hạ, dịch chuyển, đóng rút, qua cân tại kho, bãi (hợp đồng thanh toán sau): dịch vụ thực hiện trong tháng sẽ được chia thành 2 giai đoạn, bắt đầu từ ngày đầu tháng đến ngày 25 của tháng phát hành bằng hóa đơn điện tử; từ ngày 26 đến ngày cuối tháng phát hành bằng hóa đơn tự in.

Đối với các dịch vụ tàu, toàn bộ phát hành bằng hóa đơn điện tử, trừ các tàu đến vào các ngày cuối tháng chưa đối chiếu, xác nhận số liệu kịp sẽ sử dụng hóa đơn tự in. Bên cạnh đó, Cảng Đà Nẵng sẽ áp dụng thanh toán tiền dịch vụ qua thẻ (POS) tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa cho các doanh nghiệp, tổ chức… Tất cả các loại thẻ của các ngân hàng phát hành như: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, Techcombank… đều sử dụng được.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.