Thí điểm triển khai chương trình Doanh nghiệp nhờ thu thuế

.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 4048/TCHQ-TXN ngày 19-6-2019 về việc thí điểm triển khai chương trình nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp (DN) nhờ cơ quan Hải quan ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế (chương trình DN nhờ thu) có hiệu lực từ 15-9-2019.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế và có đủ năng lực tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp mở rộng thanh toán nộp thuế điện tử 24/7 bằng việc triển khai chương trình DN nhờ thu. Khi DN tham gia chương trình này, sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế, hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan sẽ chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền; sau đó, ngân hàng trích nợ tài khoản nộp thuế và thu khác cho DN theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định. DN không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên cổng thông tin của cơ quan Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan hoặc ngân hàng với người lập lệnh.

Đối với DN, khi đăng ký tham gia chương trình này và ủy quyền trích nợ với ngân hàng thì khi phát sinh tờ khai, thông tin số tiền thuế, các sắc thuế được cập nhật, xử lý và thanh toán hoàn toàn tự động; DN chủ động, không mất thời gian, chi phí để thanh toán thuế. Ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của DN ngay sau khi đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp mà không phải nộp trước tiền khi khai báo, nên DN có thời gian chủ động nguồn vốn của mình. Chương trình cũng giúp ngành Hải quan rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa so với các phương thức nộp tiền trước đây là thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, chương trình nộp thuế điện tử 24/7...

Được biết, Cục Hải quan Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chương trình DN nhờ thu đến cộng đồng các DN xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, các Chi cục Hải quan đã tiến hành niêm yết quy trình thực hiện, điều kiện và ưu điểm khi thực hiện chương trình tại nơi làm thủ tục hải quan của các chi cục.

QUẾ TRẦN
 

;
;
.
.
.
.
.