3 năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay 722,9 tỷ đồng

.

Sáng 23-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị trực tuyến vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, đến ngày 31-8-2019, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 207.708 tỷ đồng, tăng 63.052 tỷ đồng (tăng 43,59%) so với 31-12-2015. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng (tăng 40,2%) so với 31-12-2015. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 9,7% với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,42% tổng dư nợ và nợ khoanh 0,33% tổng dư nợ.

Riêng đối với NHCSXH - Chi nhánh Đà Nẵng, giai đoạn 2016-2020, thành phố có hơn 23.200 hộ nghèo. Đến cuối năm 2018, Đà Nẵng có trên 90% hộ nghèo còn sức lao động cơ bản thoát nghèo và toàn thành phố chỉ còn khoảng hơn 2.300 hộ nghèo theo chuẩn mới, chiếm 0,91% so với tổng số hộ dân cư trên địa bàn. Mục tiêu giảm nghèo trong 5 năm (2016-2020) đã hoàn thành trong 3 năm.

UBND các cấp đã đưa vào dự toán chi ngân sách hằng năm và chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ năm 2016 đến 30-6-2019 đạt 722,9 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH đạt 822,2 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn thành phố 781,5 tỷ đồng; nguồn vốn quận, huyện đạt 40,7 tỷ đồng).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách, đưa tín dụng chính sách vào chỉ tiêu hành động, bố trí đủ nguồn lực, bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả của chương trình; yêu cầu các tổ chức chính trị phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, nâng cao trách nhiệm ủy thác, bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, NHCSXH cần kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao giám sát, kiểm soát nội bộ; tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng, gắn với xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các đối tượng thụ hưởng chính sách; tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh, không để phát sinh thêm nợ quá hạn mới, bảo đảm phát triển bền vững.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.