Cảnh báo ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành công văn gửi đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam về việc có hiện tượng một số tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn bằng cách cầm cố sổ tiết kiệm, nhưng không có phương án sử dụng vốn vay theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay.

Để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về cho vay, về lãi suất huy động bằng ngoại tệ, về sử dụng phương án không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay; kiểm soát chặt chẽ khoản vay, đặc biệt là kiểm soát mục đích sử dụng và giải ngân vốn vay đối với các khoản vay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết thêm, sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát; đồng thời cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tự kiểm tra, kiểm soát các quy định pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

MAI QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.