Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng sang đất ở đô thị

.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết vừa ban hành hướng dẫn việc chuyển mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng (KCN An Đồn). Cụ thể, hướng dẫn quy định về đối tượng doanh nghiệp và điều kiện để các doanh nghiệp này thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng sang đất ở đô thị.

Theo đó, doanh nghiệp thuê lại đất trong KCN Đà Nẵng đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ nếu có chức năng, ngành nghề kinh doanh phù hợp thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt. Đối với các doanh nghiệp thuê lại đất trả tiền hằng năm thì không được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.