Liên kết giải bài toán thiếu lao động chất lượng cao

.

Ngày 19-9, tại diễn đàn “Thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại thành phố Đà Nẵng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố cần đội ngũ lao động có kỹ năng, được đào tạo bài bản, có khả năng làm chủ máy móc và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, thực tế hiện nay vẫn chưa có nhiều phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp (DN) trong việc đào tạo lao động. Do đó, UBND thành phố cam kết kết nối, cung cấp thông tin, dự báo nguồn nhân lực cho từng ngành nghề theo từng giai đoạn, dự báo sự thay đổi của thị trường lao động để DN và nhà trường chủ động có kế hoạch định hướng hiệu quả; đồng thời, sẽ ban hành các cơ chế chính sách cụ thể và đồng bộ, khuyến khích DN tham gia tích cực vào đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường truyền thông, tuyên truyền và phân luồng học sinh các trường THPT, THCS vào học nghề.

Theo khảo sát của Sở LĐ-TB&XH đối với 190 DN trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 8, có 130 DN có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng hơn 31.000 lao động trong 3 năm tới. Trong đó, các ngành có nhu cầu cao nhất là may, thiết kế thời trang (hơn 6.500 lao động); điện, điện tử, cơ điện tử, điện tử viễn thông (hơn 4.200); lao động phổ thông (hơn 3.600); công nghệ thông tin (hơn 2.200).

Ngoài ra, có 57/190 DN có nhu cầu liên kết đào tạo.Thành phố có tỷ lệ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tăng dần; tỷ lệ sinh viên một số ngành ra trường có việc làm đúng chuyên ngành lên đến hơn 70% và có hơn 400 chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được xây dựng trên sự phối hợp giữa nhà trường và DN.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: thiếu chính sách hỗ trợ tài chính cho DN trong liên kết đào tạo với nhà trường; DN vẫn trông chờ vào nguồn nhân lực sẵn có; DN chưa dự báo được nhu cầu nguồn nhân lực…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp liên kết phát triển nguồn nhân lực như nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch trong việc kết nối DN và cở sở đào tạo; thành lập DN trực thuộc các cơ sở đào tạo cao đẳng và trung cấp, các cơ sở đào tạo cũng cần mở thêm một số ngành nghề mới để đáp ứng nhu cầu lao động; đề xuất các hiệp hội nghề nghiệp ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề, làm cơ sở cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo.

KHANG NINH
 

;
;
.
.
.
.
.