Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp quan trọng vào xây dựng và phát triển thành phố

.

Tối 10-10, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ chào mừng 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004-13-10-2019) với sự tham dự của gần 200 doanh nhân trên địa bàn thành phố.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu công tác thi đua năm 2018. Ảnh: KHÁNH HÒA
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu công tác thi đua năm 2018. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng khẳng định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển nhanh, vững chắc của thành phố.

Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng giao lưu, gặp gỡ cũng như nhìn lại quy mô phát triển qua từng năm; những kết quả đạt được vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như đánh giá lại tính hiệu quả trong công tác đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền thành phố dành cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng cho biết, thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, cần tăng tốc để bắt kịp tốc độ phát triển của hai đầu đất nước cũng như tích cực hơn trong việc khắc phục những khó khăn đang gặp phải.

Trong tiến trình đó, thành phố mong muốn có sự chia sẻ, đồng hành cũng như các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để xây dựng thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải dám nghĩ những điều chưa ai nghĩ, làm những điều chưa ai làm; tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng bản sắc văn hóa doanh nhân.

Theo báo cáo của Hội Doanh nhân trẻ, trong 20 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Đà Nẵng đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động ngày càng đa dạng, có chuyển biến phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế, góp phần tích cực giải quyết việc làm, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác.

 KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.