Đẩy mạnh thu ngân sách cuối năm

.

Tính đến ngày 15-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 21.216 tỷ đồng, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 77,5% dự toán. Tuy nhiên, vẫn có một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Vì vậy, các cơ quan tài chính trên địa bàn đang đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2019.

Hoạt động công thương nghiệp và kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp lớn vào ngân sách thành phố. TRONG ẢNH: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Gạch men Cosevco Đà Nẵng.
Hoạt động công thương nghiệp và kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp lớn vào ngân sách thành phố. TRONG ẢNH: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Gạch men Cosevco Đà Nẵng.

Tín hiệu tích cực từ đầu năm đến nay trong hoạt động thu ngân sách là nhiều khoản thu nội địa đạt và vượt dự toán. Theo Sở Tài chính, trong 14 khoản thu có 8 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu của bình quân dự toán được giao, Các khoản thu đạt cao có thể kể đến như thu ngân sách Nhà nước Trung ương đạt 94,5% dự toán và bằng 130,3% so với cùng kỳ 2018; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 78,8% dự toán và bằng 126,1% so với cùng kỳ 2018; thuế thu nhập cá nhân đạt 77,2% dự toán và bằng 133,8% so với cùng kỳ 2018…

Ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế thành phố nhìn nhận, trong các khoản thu vượt dự toán, thu từ công thương nghiệp và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là khoản thu đóng góp vào ngân sách Nhà nước nhiều nhất và tăng trưởng cao so với cùng kỳ: thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 93,4% dự toán, tăng 56,5% và thuế GTGT tăng 10% do một số doanh nghiệp phát sinh số nộp lớn.

Tuy nhiên, trong 6 khoản thu chưa đạt dự toán, đáng chú ý là khoản thu lớn từ lĩnh vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) còn chậm, đạt 68,7% dự toán và bằng 98,9% so với cùng kỳ 2018. Theo ông Ân, nguyên nhân do nguồn thu từ sản xuất bia và ô-tô giảm.

Để hoàn thành dự toán được giao năm 2019, Cục Thuế sẽ tích cực rà soát các nguồn thu, phân tích đánh giá từng khoản thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực thu còn tiềm năng để có biện pháp đôn đốc, kiểm tra và xử lý kịp thời các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế và thu hồi nợ đọng, đặc biệt là đối với hộ kinh doanh; thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài, đối với các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, phấn đấu không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai thuế và các khoản thu vào ngân sách Nhà nước đúng thời gian quy định, cụ thể là phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc đăng ký thuế, rà soát, đóng mã đối với các trường hợp ngừng, nghỉ kinh doanh; kết nối thông tin với Cục Hải quan trong việc thực hiện tra cứu nợ thuế hải quan để giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế.

Song song với việc quản lý chặt công tác kê khai thuế, ông Nguyễn Đình Ân cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế để kịp thời thu hồi vào ngân sách số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; đôn đốc các đơn vị thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết quả thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2019.

Các cơ quan tài chính đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2019.  TRONG ẢNH: Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Các cơ quan tài chính đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2019. TRONG ẢNH: Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Còn theo số liệu của Cục Hải quan thành phố, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước của đơn vị đạt 2.845 tỷ đồng, đạt 73% chỉ tiêu giao (3.900 tỷ đồng). Chủ yếu nguồn thu từ nhập khẩu thủy sản, sắt thép, điện tử, linh kiện, phụ tùng ô-tô…

Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Quách Đăng Hòa cho biết, một trong những giải pháp nhằm tăng nguồn thu là chú trọng đến công tác thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường việc cải cách hành chính, phấn đấu giảm thời gian thông quan hàng hóa xuống dưới 2 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 19 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài ra, ngành hải quan còn thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó tăng cường công tác kế toán thuế và công tác theo dõi nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế và thu hồi nợ đọng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; mở rộng kết nối quản lý giám sát tới tất cả kho, bãi, cảng trên địa bàn thông qua hệ thống quản lý hàng hóa tự động tại cảng, kho, bãi.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là kiểm tra trọng tâm, trọng điểm theo mặt hàng, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Để bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách, ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để thúc đẩy thương mại đầu tư nhằm phát triển kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng để hoàn thành toàn diện công tác thu năm 2019.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã gửi công văn và kế hoạch cụ thể về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2020-2022 cho các sở, ngành, đơn vị liên quan ngay từ giữa năm 2019 nhằm có cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước nước năm 2020.

Tính đến 15-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 21.216 tỷ đồng, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 77,5% dự toán giao. Trong đó, tổng thu nội địa là hơn 18.305 tỷ đồng, đạt 78% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 2.845 tỷ đồng, đạt 73% dự toán; thu viện trợ là 34,42 tỷ đồng và thu huy động đóng góp là 8,37 tỷ đồng.

Bài và ảnh: MAI QUẾ
 

;
;
.
.
.
.
.