Hơn 175 tỷ đồng triển khai hạ tầng Khu Công nghệ cao giai đoạn 3

.

Ngày 25-10, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp hạng mục san nền giai đoạn 3 thuộc dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Gói thầu bao gồm các hạng mục: giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, lối đi bộ, cây xanh đường số 19 và đường số 22 (bao gồm cầu C19B và cầu C22). Tổng giá trị đầu tư gần 196 tỷ đồng.

Nhà thầu được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng KCON - Công ty CP Thắng Đạt với giá trúng thầu là 175,9 tỷ đồng, thấp hơn 0,5% so với giá trị gói thầu. Đây cũng là liên danh nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.