Hợp tác vận hành hệ thống cấp nước chuyên nghiệp và bền vững ở khu vực châu Á

.

Ngày 25-10, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, thông qua tổ chức “Global Water Operation Partnership Alliance of UN’s Habitat” (GWOPA - Liên hiệp các đối tác vận hành cấp nước toàn cầu - một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc) và các tổ chức hợp tác vận hành cấp nước (Water Operation Partnership - WOP), đơn vị đã triển khai các dự án hợp tác vận hành cấp nước (WOP) có hiệu quả ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, các bên đã đề xuất thực hiện dự án “Đối tác vận hành hệ thống cấp nước giữa Dawaco (Đà Nẵng - Việt Nam) và Manila Water Asia Pacific, Philippines (MWAP) trong đó Manila Water Asia Pacific là đơn vị tư vấn và Dawaco là đơn vị được tư vấn.

Trong phạm vi hỗ trợ này, MWAP và Dawaco đồng ý trên nguyên tắc phối hợp làm việc cùng nhau bằng cách chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn nhằm giúp cho đơn vị được tư vấn là Dawaco sớm đạt được các hiệu quả hoạt động trong vận hành như một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Dự án hợp tác này sẽ được triển khai trong vòng 18 tháng từ tháng 10-2019 đến tháng 4 năm 2021.

Cụ thể các bên hợp tác đã chọn phạm vi công việc cần phải cải thiện để hoạt động theo khuôn khổ Chương trình cải thiện bền vững (SIP) của Hiệp hội các đối tác vận hành cấp nước toàn cầu (GWOPA) với 4 lĩnh vực công việc ưu tiên thực hiện trong dự án này gồm: giảm thất thoát nước tại 2 vùng ở Hải Châu; quản lý tài sản tại Nhà máy nước Cầu Đỏ; phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ khách hàng.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.