Kiểm tra việc sử dụng vốn chính sách đúng mục đích

.

Ngày 10-10, tại cuộc họp của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố quý 3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Trưởng Ban đại diện yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; đặc biệt là chủ động rà soát, kiểm tra mục đích sử dụng nguồn vốn chính sách của người dân theo hợp đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, NHCSXH cần xây dựng quy chế phối hợp với Công an thành phố để chỉ đạo công an phường, xã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương xác minh những trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn và đi khỏi nơi cư trú trên; xử lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ cho vay đối với người hoàn lương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường thu hồi nợ quá hạn; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, bảo đảm dư nợ đạt 10%, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn 0,18% (nhỏ hơn hoặc bằng 0,20%/tổng dư nợ); tỷ lệ nợ xấu 0,19% (nhỏ hơn hoặc bằng 0,21%/ tổng dư nợ).

Tính đến 30-9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố là 2.240 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với quý trước, tăng 207 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 738 tỷ đồng với gần 17.000 lượt khách hàng vay vốn, trong đó doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm đạt 532 tỷ đồng. Tổng dư nợ là 2.232 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch, tăng 77 tỷ đồng so với quý trước, tăng 204 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 4,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng dư nợ, giảm 1,3 tỷ đồng so với cuối năm 2018.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.