Mời gọi đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

.

Chiều 10-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang thông báo mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm đều được khuyến khích tham gia đầu tư với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt nếu đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, môi trường, kinh tế, xã hội do UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 27-9-2019.

Dự án được đề xuất có công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 1.000 tấn/ngày và có khả năng tăng công suất, mở rộng quy mô trong trường hộ cần thiết với hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành dự án từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Dự án có thời gian hoạt động không quá 25 năm kể từ ngày ký kết hộ đồng dự án… Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất đầu tư dự án là đến 17 giờ 30 ngày 9-11-2019.

HOÀNG HIỆP
 

;
;
.
.
.
.
.