Nắm thông tin điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn tại các quận, huyện

.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang làm việc với UBND các quận, huyện để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Qua các cuộc làm việc, UBND quận Cẩm Lệ kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quận trong công tác thu hút kêu gọi đầu tư, bố trí vốn thực hiện các dự án giải tỏa đền bù tái định cư và xây dựng khu dân cư mới trên địa bàn quận, vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn quận, chuyển đổi kêu gọi đầu tư một số dự án sử dụng đất trên địa bàn quận sang hình thức PPP.

UBND huyện Hòa Vang kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tổng hợp bố trí vốn để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn các hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn; tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND thành phố về quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Phước Sơn cho biết, trên cơ sở bổ sung đánh giá tình hình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, ngành nghề công nghiệp chủ yếu trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, Sở đề nghị UBND các quận, huyện đề xuất cụ thể về các lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, có giải pháp và kiến nghị cụ thể đối với định hướng phát triển của quận, huyện năm 2020.

Bên cạnh đó, đề nghị quận, huyện phối hợp với các sở, ngành để nghiên cứu, tích hợp các định hướng phát triển của quận, huyện vào điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.