Trước 15-10, khắc phục triệt để hư hỏng nút giao cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương sửa chữa, khắc phục tồn tại, hư hỏng thuộc khu vực nút giao thông tại Túy Loan, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sau khi xem xét văn bản của Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc khắc phục “điểm đen” tại khu vực thi công nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 14B, Bộ GTVT yêu cầu VEC kiểm tra các nội dung tồn tại, hư hỏng mặt đường, công trình, hệ thống an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực thi công nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 14B (nút giao Túy Loan), khẩn trương sửa chữa, khắc phục triệt để các tồn tại, hư hỏng mặt đường, công trình, hệ thống ATGT bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, ổn định, bền vững lâu dài. Việc sửa chữa, khắc phục phải hoàn thành trước ngày 15-10-2019 như đề nghị của Ban ATGT thành phố Đà Nẵng.

Bộ GTVT yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc VEC chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực nút giao Túy Loan do các tồn tại, hư hỏng mặt đường, các công trình và hệ thống an toàn giao thông không được sửa chữa, khắc phục kịp thời gây ra.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.