Thực hiện các biện pháp điều hành giá trong những tháng cuối năm

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các biện pháp điều hành giá trong những tháng cuối năm 2019.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, đặc biệt đối với một số mặt hàng thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng, để có giải pháp dự trữ bình ổn thị trường, chủ động chuẩn bị các nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thường tăng cao vào cuối năm, hạn chế tăng giá.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu dịch vụ (chuyển từ phí sang giá) theo đúng quy định của Luật Giá và căn cứ theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ để tham mưu đề xuất triển khai thực hiện giá dịch vụ giáo dục cho phù hợp.

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc tập trung, thực hiện nghiêm và quy trách nhiệm cho các tập thể và cá nhân trong quy trình đàm phán giá thuốc theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố xử lý kịp thời; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn.

Khi thực hiện thẩm định giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của thành phố cần chú trọng rà soát các yếu tố chi phí, đánh giá kỹ tác động lên mặt bằng giá trên địa bàn nói riêng và mặt bằng giá cả nước nói chung bảo đảm theo quy định.         

           B.T
 

;
;
.
.
.
.
.