Giao 4 đơn vị tham gia thẩm định thiết kế dự án Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

.

UBND thành phố vừa có văn bản về việc liên quan công tác thẩm định thiết kế, dự toán dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao 4 sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện công tác thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình/hạng mục thuộc dự án này.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải thẩm định hạng mục công trình giao thông; Sở Xây dựng thẩm định hạng mục thoát nước, cấp điện, trạm bơm, nhà điều hành, cây xanh và điện chiếu sáng; Sở Công thương thẩm định hạng mục công trình cấp điện, di dời công trình điện; Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hạng mục di dời cáp thông tin liên lạc.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao 4 sở trên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán bảo đảm chất lượng, tiến độ, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định; đồng thời yêu cầu các sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành gửi kết quả thẩm định về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng theo dõi, quản lý.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.