Hạn chế phát điện, ưu tiên tích nước bảo đảm an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc hạn chế phát điện, ưu tiên tích nước để bảo đảm an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn năm 2020.

Hiện mực nước trong các hồ A Vương và Sông Bung 4 hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ xấp xỉ trên mực nước chết. Dung tích thiếu tại hồ A Vương là 179,67 triệu m3 và Sông Bung 4 là 142,02 triệu m3 nước. Nhiều khả năng đến đầu mùa cạn năm 2020, mực nước tại hai hồ không đạt giá trị quy định.

Điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước sinh hoạt tại vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, UBND thành phố đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương từ nay đến hết mùa lũ năm 2019 (ngày 15-12), hạn chế đến mức tối đa việc phát điện, ưu tiên tích nước trên hồ về mực nước dâng bình thường.

Trường hợp đến đầu mùa cạn năm 2020 mà mực nước trong hồ không đạt giá trị quy định, đề nghị các đơn vị quản lý hồ thủy điện ưu tiên tích nước, phát điện với lưu lượng hợp lý nhằm bảo đảm chậm nhất đến ngày 1-2-2020, mực nước tại các hồ đạt giá trị như quy định (tương ứng với mực nước tại hồ A Vương là 375,2m và hồ Sông Bung 4 là 220,5m).

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.