Nhiều sai phạm trong xét duyệt mua nhà ở xã hội An Trung 2

.

ĐNO - Thanh tra thành phố vừa công bố Kết luận thanh tra số 905/KL-TTTP ngày 16-12-2019 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Chung cư nhà ở xã hội An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đang có nhiều sai phạm trong xét duyệt đối tượng mua căn hộ.
Chung cư nhà ở xã hội An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đang có nhiều sai phạm trong xét duyệt đối tượng mua căn hộ.

Kết quả kiểm tra hồ sơ xét duyệt tại Liên doanh DMC - 579 (chủ đầu tư) trong 324 trường hợp được mua nhà ở xã hội, có 43 trường hợp hồ sơ xét duyệt không có các giấy tờ chứng minh đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện để hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Sau khi đoàn thanh tra có văn bản gửi kèm theo danh sách đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng rà soát và xác nhận đối với 553 trường hợp có hồ sơ xin mua căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội. Qua kết quả kiểm tra, đối chiếu đối với 324 trường hợp được duyệt mua nhà ở xã hội thể hiện: có 24 trường hợp có nhà trên đất, 11 trường hợp có 2 thửa đất trở lên, 42 trường hợp có 1 thửa đất. Đối chiếu trong thời điểm xét duyệt (khoảng thời gian từ ngày đăng ký mua đến ngày phê duyệt mua nhà ở xã hội) trong hồ sơ của từng đối tượng, thể hiện: có 12 trường hợp được xét duyệt cho mua nhà ở xã hội đang sở hữu nhà ở tại thời điểm xét duyệt là không đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. 

Có 2 trường hợp có nhà ở và chuyển nhượng, tặng cho trước thời điểm xét duyệt, sau khi xét duyệt nhận chuyển nhượng, tặng cho lại chính nhà ở trước đó để được mua nhà ở xã hội.

Xác minh về thu nhập cá nhân cho thấy, có 208/324 trường hợp có mã số thuế, Cục Thuế thành phố xác nhận có 95 trường hợp có thu nhập cao, trong đó có 52 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân…

Tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra 324 trường hợp được mua nhà ở xã hội, thể hiện có 80 trường hợp sai phạm phải chấm dứt hợp đồng. Trong đó có 5 trường hợp xét duyệt hồ sơ không đúng, 10 trường hợp đối tượng không phải là đối tượng 1 vì không làm việc trong doanh nghiệp; 12 trường hợp có nhà ở, 3 trường hợp vừa có nhà vừa chịu thuế thu nhập cá nhân, 36 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân, 11 trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, 1 trường hợp vừa chịu thuế thu nhập cá nhân vừa cho thuê nhà ở xã hội, 1 trường hợp đứng tên mua giúp…

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.