Rà soát quỹ đất thương mại dịch vụ để đầu tư công trình công cộng, thiết chế văn hóa

.

UBND thành phố vừa có Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 26-11-2019 liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng về rà soát quỹ đất thương mại dịch vụ để đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng sang đầu tư công trình công cộng, thiết chế văn hóa phục vụ người dân.

Qua rà soát, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có báo cáo danh mục quỹ đất thương mại dịch vụ đã có mặt bằng hiện đang quản lý gồm 85 lô đất với tổng diện tích 45,2ha. Sở Xây dựng đã có công văn chuyển danh mục quỹ đất thương mại dịch vụ đến UBND các quận, huyện để rà soát nhu cầu quỹ đất nhằm đầu tư công trình công cộng, thiết chế văn hóa phục vụ người dân trên địa bàn quận, huyện, phường, xã.

Trên cơ sở quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp, lựa chọn vị trí phù hợp để đề xuất bổ sung công trình công cộng, thiết chế văn hóa trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Hiện nay, UBND các quận, huyện đang rà soát, lựa chọn địa điểm và đề xuất đầu tư công trình công cộng, thiết chế văn hóa phù hợp.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.