Tiền lương, tiền công được tính đóng thuế thu nhập cá nhân 2019

.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo VOV.VN

;
;
.
.
.
.
.