Từ ngày 1-1-2020, thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

.

ĐNO - Ngày 25-12, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ 0 giờ ngày 1-1-2020 sẽ tổ chức thu phí toàn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km0-Km131+500. Từ trước đến nay, VEC mới tổ chức thu phí đoạn tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam) từ Km0-Km65.

Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi thu phí toàn tuyến từ ngày 1-1-2020
Từ ngày 1-1-2020, thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Các phương tiện sử dụng dịch vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đều phải thanh toán phí dịch vụ sử dụng để bảo đảm hoàn vốn đầu tư dự án, trừ các trường hợp được miễn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Khi lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, người tham gia giao thông có thể liên lạc qua số điện thoại đường dây nóng 19001777 để phản ánh, kiến nghị, thông báo tai nạn, sự cố… xảy ra.

TRIỆU TÙNG 

;
;
.
.
.
.
.