Năm 2019, quận Sơn Trà thu ngân sách hơn 760 tỷ đồng

.

Sáng 16-1, quận Sơn Trà tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, tính đến ngày 31-12-2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Sơn Trà là 760,5 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán và bằng 119,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 4/7 lĩnh vực thu đạt dự toán là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (109,9%), phí - lệ phí (107,7%), thu khác ngân sách (106,7%) và thu tại xã (268,1%) và 3/7 lĩnh vực không đạt dự toán là công thương nghiệp ngoài quốc danh (95,6%), thuế thu nhập cá nhân (99,6%) và lệ phí trước bạ (98%); 7/7 phường đã hoàn thành dự toán thu ngân sách.

Năm 2020, dự toán thu ngân sách UBND quận Sơn Trà giao cho các ban, ngành, địa phương là 845 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2019.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.