Xem xét di dời 193 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Công văn số 8662/UBND-TNMT ngày 23-12-2019 giao Sở Công thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì rà soát thông tin và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự hình thành các khu, cụm công nghiệp mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với 193 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường do huyện Hòa Vang và các quận Hải Châu, Thanh Khê đề nghị di dời ra khỏi khu dân cư, UBND thành phố giao Sở Công thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng xem xét, làm việc với UBND các quận, huyện để bố trí vào các khu, cụm công nghiệp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chủ trì rà soát danh sách các cơ sở thuộc danh mục ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường; danh sách cơ sở hoạt động không phù hợp ngành nghề quy hoạch trong khu công nghiệp, không phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, định hướng phát triển thành phố, cơ sở hoạt động đúng ngành nghề thu hút vào khu công nghiệp nhưng hoạt động không hiệu quả; cơ sở không bảo đảm về khoản cách ly vệ sinh, đề xuất danh mục cơ sở phải di dời hoặc chuyển đổi công năng sản xuất để xây dựng đề án lộ trình chuyển đổi công năng di dời, bố trí lại các cơ sở trong khu công nghiệp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND các quận, huyện chủ trì, làm việc với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đề xuất chuyển đổi công năng sản xuất để xây dựng đề án lộ trình chuyển đổi, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Riêng 4 quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị khẩn trương rà soát, đề xuất danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời để gửi Sở Công thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp xem xét, bố trí vào các khu, cụm công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trình UBND thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện báo cáo chuyên đề “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường”; đồng thời, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và thanh tra, kiểm tra yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.