5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu lại gói thầu EPC Nhà máy nước Hòa Liên

.

Ngày 21-2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (bên mời thầu) cho biết đã tiến hành đóng/mở thầu lần 2 gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình (EPC) thuộc dự án Nhà máy nước Hòa Liên vào ngày 20-2 với sự tham gia của 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Gói thầu EPC nói trên có giá 1.031 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố Đà Nẵng, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Gói thầu này được đấu thầu lần 1 vào tháng 9-2019 với 5 nhà thầu nộp HSDT. Nhà thầu dự kiến được lựa chọn trúng thầu lần 1 là Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng KCON - Công ty Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng công nghiệp HPC - Công ty CP Đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt.

Đây là nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu, tuy nhiên, sau khi kết quả chấm đề xuất về kỹ thuật được bên mời thầu công bố, nhiều nhà thầu trong cuộc đã đề nghị xem xét lại năng lực, kinh nghiệm của liên danh này.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, sau khi rà soát lại toàn bộ HSDT, bên mời thầu đã quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu vì tất cả HSDT không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Ngày 17-1, bên mời thầu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng có văn bản thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. Bên mời thầu đã thực hiện thông báo mời thầu lại gói thầu vào ngày 21-1, thời gian phát hành HSMT từ ngày 31-1 đến 20-2-2020.
Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, có 23 nhà thầu ở 7 tỉnh, thành phố đã mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 5 nhà thầu nộp HSDT.

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, sẽ sớm công bố kết quả đấu thầu để gói thầu sẽ được khởi công chậm nhất vào ngày 29-3- 2020.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.