Nghiên cứu đầu tư hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh

.

Ngày 31-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường để triển khai dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng trong việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo đúng quy định của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Dự án có các hạng mục đầu tư gồm: lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi tại 191 nút giao thông (122/137 nút đã có đèn tín hiệu giao thông; 10 nút lắp mới đèn tín hiệu giao thông, camera; 13 nút đèn tín hiệu giao thông sắp triển khai dự án khác; 11 nút trọng điểm không có đèn tín hiệu giao thông và 35 nút tuyến BRT) và 31 vị trí trên 9 tuyến đường tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nâng cấp, kết nối điều khiển tín hiệu hiện có của 106/132 nút giao thông về trung tâm điều hành, tạo ra 7 tuyến làn sóng xanh trục chính giao thông. Dự án cũng bổ sung hệ thống mạng truyền dẫn cáp quang kết nối toàn bộ hệ thống với việc kéo rải 126km cáp quang trong cống bể mới và cống bể có sẵn; khoảng 69km tận dụng hạ tầng cống bể sẵn có và khoảng 28km với cống bể xây dựng mới.

Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng” là lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thiết bị tại Công an thành phố để phục vụ mục đích giám sát, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.