Nguồn cung thịt heo tăng cao từ tháng 2

.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện dịch bệnh dịch tả heo châu Phi đã được kiểm soát tốt, nhiều địa phương tập trung tái đàn nhanh, hiệu quả. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã tăng số lượng tổng đàn từ 5 - 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian phục hồi đàn heo cần khoảng từ 5-7 tháng. Do đó, theo báo cáo của các địa phương và các doanh nghiệp chăn nuôi, từ tháng 1-2020 đã bắt đầu có sản phẩm của heo nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2.

Cũng theo Bộ NN&PTNT cho biết, hiện nay, cả nước còn 539 xã vẫn còn bệnh dịch tả heo châu Phi (chiếm 6,3% tổng số xã có dịch) chưa qua 30 ngày. Đã có 8.031 xã (chiếm 93,7% tổng số xã có dịch) thuộc 609 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới; 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã qua 30 ngày; 32 tỉnh, thành phố có 85% số xã đã qua 30 ngày.

Về nguồn cung thịt heo trong tháng 2 này, Bộ NN&PTNT dự báo sản lượng thịt heo cung cấp ra thị trường đạt khoảng 330.000 tấn; tháng 3 khoảng 350.000 tấn; tháng 4 khoảng 360.000 tấn; tháng 5 khoảng 360.000 tấn; tháng 6 khoảng 365.000 tấn; quý 3 đạt khoảng trên 1 triệu tấn; quý 4 khoảng 1,145 triệu tấn.

Nhiều địa phương đã nuôi tái đàn thành công như: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Nai... Việc nuôi tái đàn đã có kết quả, lượng thịt heo đủ cung ứng cho nhu cầu của các địa phương, thậm chí có thể cung cấp cho các địa phương xung quanh. Từ tháng 1-2020 đã bắt đầu có sản phẩm của heo nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2. Khả năng bảo đảm nguồn cung thịt heo cho năm 2020 khoảng hơn 4 triệu tấn.

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, tổng đàn heo cả nước thời điểm hiện tại là trên 24 triệu con; trong đó, có khoảng 2,7 triệu con heo nái.

Theo Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.