Từ ngày 1-4, dừng thí điểm ứng dụng công nghệ hỗ trợ kết nối cho ô-tô hợp đồng dưới 9 chỗ

.

Từ ngày 1-4-2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng được ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 7-1-2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT.  

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia kế hoạch thí điểm trên địa bàn địa phương dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1-4-2020.

Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng sẽ phải dừng hoạt động theo kế hoạch thí điểm kể từ ngày 1-4-2020 và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Điều 35 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia kế hoạch thí điểm dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1-4-2020 và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Trường hợp ô-tô có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1-4-2020 (đang tham gia kế hoạch thí điểm) kể từ ngày 1-4-2020 nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên ô-tô kinh doanh vận tải, thời gian thực hiện xong trước ngày 1-7-2021 theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; nếu có nhu cầu thực hiện theo loại hình xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định Điểm b Khoản 6 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

TRIỆU TÙNG


 

;
;
.
.
.
.
.