Đầu tư 759 tỷ đồng mở rộng Vườn tượng APEC

.

ĐNO - HĐND thành phố vừa thống nhất điều chỉnh mức đầu tư dự án Vườn tượng APEC mở rộng với giá trị 759 tỷ đồng.

Dự án Vườn tượng APEC mở rộng được điều chỉnh mức đầu tư lên 759 tỷ đồng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Dự án Vườn tượng APEC mở rộng được điều chỉnh mức đầu tư là 759 tỷ đồng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Xét Tờ trình số 1484/TTr-UBND ngày 11-3-2020 của UBND thành phố, ngày 13-3, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vườn tượng APEC mở rộng với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung là hơn 759 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý, thời gian thực hiện từ 2019-2022.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.