Hỗ trợ vốn vay 1.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp vượt khó

.

Ngày 25-3, ông Trần Đình Chánh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Đà Nẵng (Agribank Nam Đà Nẵng) cho biết, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vực dậy sản xuất-kinh doanh trong thời điểm Covid-19, đơn vị đưa gói tín dụng 1.000 tỷ đồng vào cho vay với lãi suất ưu đãi.

Đối tượng áp dụng đối với tất cả các khách hàng có hoạt động sản xuất-kinh doanh với thời gian thực hiện cho vay từ nay đến ngày 3-6-2020. Nguồn vốn chỉ phục vụ cho vay để sản xuất, không cho vay tiêu dùng hay vay mới, trả nợ cũ.

Mức lãi suất được quy định đối với khách hàng pháp nhân áp dụng 7,5%/năm (tối đa 8%/năm). Khách hàng là hộ sản xuất cá nhân áp dụng lãi suất 8%/năm (tối đa 8,5%/năm). Thời gian áp dụng là trong 6 tháng.   

                       TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.