Vừa chống Covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế

.

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 13-3-2020 về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố năm 2020. Theo đó, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; chủ động xây dựng, triển khai các phương án phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân; tạo tâm lý an toàn, tin tưởng cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố.

Nghị quyết cũng đề cập việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, trong đó, chú trọng phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trên từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp cơ cấu lại, rút ngắn quá trình phục hồi và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường thay thế, đa dạng hóa thị trường đầu ra cũng như nguồn cung ứng đầu vào, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường cụ thể.

Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại; triển khai các kế hoạch cụ thể để tổ chức thành công Diễn đàn đầu tư năm 2020; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện để nắm bắt thời cơ kinh doanh, chủ động thu hút các dòng vốn dịch chuyển đầu tư từ các nước khi thị trường hồi phục. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, hiện đại hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, năng lực của doanh nghiệp.

Tập trung triển khai thực hiện nhanh, đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch các nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó với Covid-19.

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cần khẩn trương triển khai ngay đến với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để sớm tiếp cận chính sách, nhất là các nhóm chính sách về vốn, lãi suất (tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí…), nhóm chính sách về thuế (miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất…); đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ tín dụng, gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Trung ương theo quy định.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, ban hành, bổ sung các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng; điều chỉnh các điều kiện, nâng cao hiệu quả chính sách được ban hành (chính sách miễn, giảm các khoản phí, lệ phí; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn…) nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố tháng 4-2020 và các kỳ họp đến. Tăng cường thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố để tiếp cận chính sách.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố, điều chỉnh các điều kiện để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Rà soát mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh cá thể để điều chỉnh giảm cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hộ kinh doanh tại các chợ tại trung tâm thành phố. Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý 1 và quý 2-2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý…

NAM TRÂN
 

;
;
.
.
.
.
.