Xây dựng cụm cảng Đà Nẵng thành cụm cảng lớn, hiện đại

.

Ngày 11-3, Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18-2-2019 của Thành ủy về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống cảng theo các quy hoạch đã được phê duyệt, các tuyến đường kết nối; theo dõi, đôn đốc đầu tư cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn thành phố theo quy hoạch được duyệt; thực hiện, lồng ghép vào công tác chuyên môn các nội dung về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các chương trình dự án cụ thể như: chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch; xây dựng các bến du thuyền và hình thành đội tàu du lịch hiện đại chất lượng cao; tập trung đầu tư cảng Thuận Phước, cảng Sông Hàn và các bến du thuyền đã được quy hoạch để phát triển du lịch đường thủy; xây dựng cụm cảng Đà Nẵng trở thành cụm cảng lớn, hiện đại, là trung tâm cảng của miền Trung đạt đẳng cấp khu vực Đông Nam Á; nâng cao năng lực, công suất các cảng, bảo đảm giải quyết 100% khối lượng hàng hóa đi và đến; từng bước phát triển dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hàng hải trở thành thế mạnh, khâu đột phá trong việc phát triển các lĩnh vực kinh tế khác.

Theo đó, quán triệt và thực hiện nâng cấp, đầu tư xây dựng các cảng biển của thành phố, khai thác có hiệu quả các dịch vụ vận tải biển và hoàn thiện hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông kết nối liên thông các cảng biển với các khu công nghiệp của thành phố và với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế.

TRIỆU TÙNG 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.