Hải quan Đà Nẵng thực hiện trực tuyến thủ tục nhận, trả thành lập địa điểm kiểm tra

.

ĐNO - Ngày 3-4, Cục Hải quan thành phố cho biết, thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất sẽ được thực hiện trực tuyến (cấp cục và trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mức dịch vụ: 4). 

Hoạt động nghiệp vụ ở Cục Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ
Hoạt động nghiệp vụ ở Cục Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Cụ thể, khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất, doanh nghiệp thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn, chọn cấp xử lý: Chi cục.

Về hồ sơ, chứng từ thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tương tự như quy định đối với hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 102, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ ưu tiên xử lý đối với những hồ sơ thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Chứng từ được sử dụng là chứng từ điện tử. Đối với những chứng từ điện tử được ký bằng chữ ký số thì doanh nghiệp không phải ký tên, đóng dấu trước khi điện tử hóa chứng từ.

Đối với tài liệu kỹ thuật, chứng từ giấy có số lượng lớn hơn 10 trang A4 mà doanh nghiệp không thể điện tử hóa chứng từ thì cơ quan Hải quan tiếp nhận bằng phương thức thủ công.

Cơ quan Hải quan trả kết quả của thủ tục bằng phương thức điện tử được ký bằng chữ ký số của Tổng cục Hải quan.

Kết quả của thủ tục dưới dạng chứng từ điện tử trên hệ thống là căn cứ cho các đơn vị hải quan trên toàn quốc sử dụng thống nhất để thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc khi có đề nghị từ doanh nghiệp, cơ quan Hải quan trả kết quả của thủ tục bằng chứng từ giấy.

Cục Hải quan Đà Nẵng cũng lưu ý trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.