Phê duyệt đề án phát triển Làng đá chẻ Hòa Sơn

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 13-4-2020 về phê duyệt đề án phát triển Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn, huyện Hòa Vang nhằm tạo ra sản phẩm vật liệu xây dựng đặc trưng của địa phương theo hướng bền vững đi đôi với việc giải quyết các vấn đề xã hội.  

Theo đó, đề án thực hiện giải pháp về quy hoạch mở rộng diện tích để các hộ sản xuất vào khu vực tập trung, quy hoạch khu xử lý nước thải, bãi đá thải gắn với xử lý tái chế đá thải.

Cụ thể, Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn có tổng diện tích quy hoạch mở rộng 119.509 m2, trong đó đất bố trí sản xuất đá chẻ là 41.769  m2 tương ứng 202 lô thửa làm nhà xưởng sản xuất.

Hiện tại Làng đá chẻ Hòa Sơn đã có 76.551 m2  đất đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch, diện tích quy hoạch mở rộng mới tăng thêm 42.958 m2. Vị trí quy hoạch tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang với phạm vi quy hoạch phía đông giáp đất hành lang tuyến đường điện, cây xanh hiện trạng, phía tây giáp đường Hòa Sơn- Hòa Nhơn và khu dân cư hiện trạng, phía nam giáp đất dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn đường Hoàng Văn Thái, phía bắc giáp trường Tiểu học số 1 Hòa Sơn và khu dân cư hiện trạng.

Tiến độ triển khai đối với năm 2020 thực hiện giải tỏa đền bù, năm 2021-2022 đầu tư hoàn thiện hạ tầng, năm 2023 bố trí sản xuất, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động sản xuất đá chẻ.

Mục tiêu phát triển Làng đá chẻ Hòa Sơn bảo đảm cho 100% hộ sản xuất đá chẻ, hộ bị ảnh hưởng bởi quy hoạch phát triển làng đá chẻ có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề được bố trí vào sản xuất tập trung tại làng đá chẻ; hoàn thiện mở rộng và đầu tư đồng bộ hạ tầng làng sản xuất đá chẻ tập trung; 100 nhà xưởng được đầu tư xây dựng theo đúng thiết kế kiến trúc, xây dựng công trình, bảo đảm an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.