Phối hợp với JICA nghiên cứu dự án Phát triển cảng Đà Nẵng

.

* JICA tài trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện dự án Quản lý chất thải rắn

Ngày 24-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết vừa thực hiện cuộc làm việc trực tuyến với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về phát triển cảng Đà Nẵng.

Nội dung làm việc nhằm thảo luận về các điều khoản tham chiếu, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố và JICA liên quan đến dự án Phát triển cảng Đà Nẵng. Qua đó, thúc đẩy, hoàn thiện dự thảo Biên bản hợp tác (MoU) giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Về phía đại diện JICA cơ bản thống nhất hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiên cứu dự án với các nội dung về nghiên cứu tiền khả thi dự án “Phát triển cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP” (hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân), quy hoạch phát triển cảng Liên Chiểu và khu đô thị xung quanh cảng, nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý cảng phù hợp cho cảng Liên Chiểu.

Ngoài ra, JICA cũng sẽ xem xét hỗ trợ thành phố thành phố thực hiện “Nghiên cứu dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị theo hình thức PPP”, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật rà soát, góp ý kiến đối với quá trình nghiên cứu khả thi, triển khai thiết kế thi công dự án “Bến cảng Liên Chiểu” (phần cơ sở hạ tầng dùng chung).

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, những kết quả nghiên cứu của JICA về các nội dung làm việc với các sở, ngành của thành phố là rất thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp thành phố quy hoạch, phát triển cảng Đà Nẵng theo định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi JICA hoàn thiện Biên bản hợp tác (MoU) trên cơ sở góp ý của các sở, ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND thành phố về chủ trương tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

*  Ngày 24-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thành phố Yokohama (Nhật Bản) vừa có thư gửi UBND thành phố thông báo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã thống nhất tài trợ dự án Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế tại thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2) cho thành phố.

Ông Toru Hashimoto, Giám đốc điều hành Cục Hợp tác Quốc tế thành phố Yokohama khẳng định, dự án Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế tại thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2) là kết quả tích cực của quá trình vận động, xúc tiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa thành phố Yokohama và thành phố Đà Nẵng; là kết quả triển khai khung hợp tác giữa thành phố Yokohama và thành phố Đà Nẵng trong Diễn đàn Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 năm 2019.

Được biết, dự án Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế tại thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1) là một trong các dự án ưu tiên được JICA tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa thành phố Yokohama và thành phố Đà Nẵng (với kinh phí 56 triệu yên, tương đương 10,9 tỷ đồng) nhằm mục tiêu tăng cường năng lực, thúc đẩy công tác phân loại rác thải tại nguồn góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường với “mô hình phân loại rác thải” điển hình tại Việt Nam. Dự án bước đầu triển khai thí điểm hiệu quả tại 2 phường của quận Hải Châu và Thanh Khê và đã nhận được sự đồng thuận phối hợp triển khai của người dân, các cấp địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các chuyên gia thành phố Yokohama, Nhật Bản.

TRIỆU TÙNG - PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.