Rà soát, đánh giá tác động toàn diện của Covid-19

.

ĐNO - Ngày 6-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, Bộ KH&ĐT có Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 3-4-2020 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bộ KHĐT đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình diễn ra Covid -19. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của DN Đà Nẵng trước khi có Covid19. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Bộ KH&ĐT đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Đà Nẵng trước khi có Covid19. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Cụ thể về: tăng trưởng kinh tế (các chỉ tiêu như GRDP, thu ngân sách Nhà nước, xuất nhập khẩu, khách du lịch…); đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã giải thể, tạm dừng hoạt động, tình hình huy động vốn, trả lương cho người lao động, nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm…

Báo cáo về đời sống người dân (tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm, giá cả một số mặt hàng thiết yếu,…); công nhân và người lao động (số lượng người lao động mất việc, tạm ngừng việc, giảm lương, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp,…); các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng (số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người có công với cách mạng cần hỗ trợ,…).

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, HĐND tỉnh, thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là đầu tư công; nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất cơ chế tổng hợp và chia sẻ thông tin về các đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng bởi Covid-19.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.