Công khai địa chỉ giải quyết hồ sơ thủ tục 23 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

.

UBND thành phố vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện công bố thông tin đầu mối các sở, ngành, đơn vị trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến 23 nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố.

Chính sách hỗ trợ DN tiếp cận vốn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; xuất khẩu; ứng dụng công nghệ cao và DN nhỏ và vừa. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho vay được thực hiện tại 57 tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng là cơ quan chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tuân thủ và triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 của Ngân hàng Nhà nước). Chính sách cho vay đầu tư do Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố thực hiện. Chính sách hỗ trợ DN tiếp nhận lao động vào đào tạo và giải quyết việc làm do Sở LĐ-TB&XH thực hiện.

Về chính sách hỗ trợ DN về xuất khẩu phần mềm và chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung do Sở Thông tin và truyền thông triển khai. Chính sách ưu đãi trong khu công nghệ cao (ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập DN, thuế nhập khẩu và các chính sách liên quan khác) do Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thực hiện.

Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác hải sản xa bờ hiệu quả, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam do Chi cục Thủy sản thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện. Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai và chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng cây gỗ lớn Chi cục Kiểm lâm thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện.

Chính sách khuyến công; chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm; chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương do Sở Công thương triển khai. Ngoài ra còn các chính sách hỗ trợ khác như: chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn về chính sách, thủ tục lập, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hỗ trợ đào tạo miễn phí về xây dựng DN, xây dựng và phát triển thương hiệu... do Sở KH&ĐT thực hiện.

Đối với đề án “Hỗ trợ phát triển thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ưu tiên”; chương trình hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử do Sở Công thương triển khai. Đối với đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai.

 TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.