Hơn 583 tỷ đồng đầu tư các nghề trọng điểm

.

UBND thành phố vừa phê duyệt đề án “Đầu tư các nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2022” của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 583 tỷ đồng, bao gồm: đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 1); đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm; dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; dự án đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học; dự án đầu tư xây dựng phát triển, xây dựng chương trình, giáo trình các nghề trọng điểm và dự án đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Mục tiêu của đề án trong giai đoạn 2018-2022 là tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn về cơ sở vật chất; trang thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học.

Từ năm 2022 trở đi, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm định chất lượng tuyển sinh và tổ chức đào tạo 7 nghề trọng điểm theo từng cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia với quy mô đào tạo 1.139 học sinh, sinh viên, cung ứng nguồn nhân lực qua giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, vùng, cả nước và xuất khẩu lao động.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.