Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi thư động viên ngành ngân hàng Đà Nẵng và Quảng Nam

.

Ngày 10-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã gửi thư đến ngành ngân hàng Đà Nẵng và Quảng Nam nhằm chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng trên hai địa bàn về những khó khăn, thách thức đang phải vượt qua; biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Trong bối cảnh các ngành, các cấp, chính quyền và nhân dân hai địa phương đang nỗ lực triển khai các biện pháp để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, hơn lúc nào hết, Thống đốc Lê Minh Hưng mong mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng trên địa bàn hãy nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thông suốt hoạt động trong mọi hoàn cảnh, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do Covid-19 theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Qua đó, cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn chiến thắng đại dịch và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

M.QUẾ
 

;
;
.
.
.
.
.