Đề xuất bộ tiêu chí xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030

.

Chiều 31-8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến chuyên đề về quan điểm, mô hình thực hiện và đề xuất bộ tiêu chí xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia về môi trường tại các điểm cầu ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Yokohama và Viện Nghiên cứu chiến lược môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES).

Tại hội thảo, Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (đơn vị tư vấn xây dựng đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030) đề xuất 4 nhóm tiêu chí nhằm “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” gồm: nhóm tiêu chí về môi trường không khí, không gian xanh (8 thông số); nhóm tiêu chí về môi trường nước (10 thông số); nhóm tiêu chí về môi trường đất, chất thải rắn (10 thông số) và nhóm tiêu chí về quản lý tổng hợp (11 thông số).

Các nhà quản lý, chuyên gia về môi trường của thành phố Yokohama và IGES cũng như của thành phố Đà Nẵng trao đổi một số nội dung làm rõ hơn tính chất, quan điểm xây dựng thành phố môi trường, thành phố thông minh, thành phố sinh thái. Đồng thời, làm rõ, góp ý thêm về các nhóm tiêu chí phù hợp với thực tiễn của thành phố. Đại diện của thành phố Yokohama đã bày tỏ thiện chí giúp đỡ Đà Nẵng xây dựng các trạm quan trắc tự động về chất lượng nước thải.  

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.